جمعیت 1400
جمعیت استان به تفکیک شهری و روستایی1400
  روستایی شهری جمع
نام شهرستان زن مرد زن مرد زن مرد جمع
بیرجند 31611 31619 120620 123848 152231 155467 307698
درمیان 18313 18753 9442 9013 27755 27766 55521
سربیشه 12463 11959 8705 8223 21168 20182 41350
سرایان 5179 5101 12693 13530 17872 18631 36503
فردوس 3769 3515 22827 21959 26596 25474 52070
قاین 27548 27730 35626 36573 63174 64303 127477
نهبندان 15538 15505 13240 13459 28778 28964 57742
بشرویه 2932 2989 11512 11433 14444 14422 28866
خوسف 7659 7495 4197 4102 11856 11597 23453
زیرکوه 15957 16336 5787 5939 21744 22275 44019
طبس 12944 13125 29290 29108 42234 42233 84467
کل 153913 154127 273939 277187 427852 431314 859166
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/02
تعداد بازدید:
1901
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal