برنامه جامع عملياتي
                                       
برنامه جامع عملياتي,اداره آمار   
 

برنامه جامع عملياتي
  مقدمه

 
مديريت خوب، پيش شرط لازم براي افزايش كارايي خدمات تندرستي است.اينكه با كمترين منابع به بيشترين نتايج دست يابيم، حايز اهميت است، زيرا بخش سلامت با نيازهاي روزافزون روبرو است و اين در حالي است كه حجم منابع ثابت و يا رو به كاهش است. مديريت خوب همچنين پيش شرط لازم براي اثر بخشي خدمات تندرستي است. سازمان جهاني بهداشت نظام هاي اطلاعات سلامت را به منظور دستيابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 حياتي دانسته است (ماهلر1988). يك گزارش از اجلاس سازمان جهاني بهداشت در سال 1987 به وضوح بهبود مديريت را وابسته به بهبود نظامهاي اطلاعات سلامت مي داند. براي آنكه اطلاعات بطور مطلوب بر مديريت تاثير گذارد بايد تصميم گيرندگان در هر نقطه اي از چرخه مديريت از آن اطلاعات استفاده نمايند. مثالهاي اين نقاط تصميم گيري شامل تعيين وضعيت موجود، تعيين اولويت ها و يا اجراي فعاليت هاي برنامه ريزي شده مي باشد. اطلاعات در تمامي سطوح مديريت نظام سلامت، از محيط تا مركز بسيار حياتي است. اطلاعات براي مديريت بيماران يا گيرندگان خدمت، براي مديريت واحدهاي سلامت و به همان ميزان براي برنامه ريزي و مديريت نظام سلامت حياتي است. اين بدان معنا است كه نه تنها سياستگزاران و مديران نيازمند استفاده از اطلاعات در تصميم گيريها هستند بلكه ارائه كنندگان خدمات همانند پزشكان، كارشناسان و كاركنان سلامت نيز به آن نيازمند خواهند بود. در غير اين صورت، فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه اي كه به منظور راه اندازي و حفظ نظام اطلاعات سلامت وجود دارد، دچار مشكل مي شود.
 

 

فعاليتهاي مركز آمار دانشگاه :

با توجه به اينكه اولين گام در آمار جمع آوري اطلاعات مي باشد مركز آمار دانشگاه در اولين سالهاي تاسيس با توجه به عدم مديريت آمار در دانشگاه اولين هدفي كه در نظر گرفت ساماندهي مديريت گردش آمار و استقرار نظام ثبتي بود در اين راستا با انتخاب فرم هاي جاري بيمارستاني اين فرم ها تعديل و بهينه گرديد و جايگزين فرم هاي موجود شد پس از توليد فرم ها نرم افزارهاي مناسب جهت توليد داده ها و شاخص ها به صورت ساده انجام گرفت . كه با اين روند مركز آمار توانست نظام ثبتي را در دانشگاه منظم و مورد اطمينان نمايد كه همين امر باعث گرديد رتبه مركز آمار در بين دانشگاههاي تيپ دو از يازدهم به پنجم ارتقا ء يابد. اكنون مركز آمار سعي دارد وارد مرحله دوم يعني پردازش و پس خوراند مناسب و به موقع گردد كه تا حدودي نيز پيشرفت داشته است .در كنار اين فعاليت ها اين مركز به كارهاي ذيل مشغول است:

جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مورد نياز بر اساس نظام نوين آماري.

2ـارائه پس خوراند هاي آماري به ذينفعان.

3ـ تهيه نشريات آماري متناسب با موضوع هاي كاري مركز آمار.

4- تشكيل كميته تصحيح فرم.

5- جمع آوري فرم ها و توليد فرم هاي مفيد و گويا.

6- تهيه نرم افزارهاي توليد داده و شاخص هاي مورد نياز.

7ـ تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب جهت ارتقاء سطح علمي پرسنل مركز آمار و رابطين آن.

تلاش در جهت توانمند ساختن توليد كنندگان آمار با برگزاري كارگاههاي مناسب و مورد نياز توليد كنندگان سطوح مختلف .

برگزاري جلسات منظم با رابطين مركز آمار به منظور بحث و تبادل نظر در جهت ارتقاء كمي و كيفي آمار در دانشگاه .

10- تلاش در جهت جذب كارشناسان آمار و ايجاد چارت تشكيلاتي مناسب.
 

 

انتظارات مركز آمار دانشگاه از مديران :

·        توجه به پس خوراندهاي ارسالي از مركز آمار.

·    بكار بردن اطلاعات بدست آمده از آناليز هاي آماري در جهت پيش برد فعاليتها در حيطه مديريت.

·        ارسال آمار و اطلاعات به مركز آمار و درخواست تهيه آن از مركز آمار( مركز اطلاعات آماري).

·        توجه به تجهيز واحدهاي آمار دانشگاه در معاونتهاي مختلف و تصويب چارت سازماني مدون براي مركز آمار .
 

 

 مشكلات موجود در نظام هاي آماري در رده هاي مختلف كاربري :

الف) مديران :

·        وجود يك سري از گزارش هاي كليشه اي و ثابت و عدم دسترسي به گزارش هاي دلخواه.

·        به روز نبودن اطلاعات گردآوري شده.

·        صرف نظر كردن از درخواست هاي جديد به علت طولاني بودن زمان و پر هزينه بودن تهيه اطلاعات.

 

ب) مركز آمار :

·        تنزل جايگاه كارشناسان مركز به گردآورندگان اطلاعات علي رغم برخورداري از تحصيلات عالي و تخصصي.

·        تراكم و تجمع درخواست هاي مديران، معاونان و سازمان هاي مادر و ديگر ارگانها از اين مركز.

·        وجود استرس و فشار مداوم به كاركنان مركز.

 

ج) رابطان آماري :

·        عدم تناسب مسئوليت و وظيفه به علت اينكه مسئول تهيه اطلاعات نيستند ليكن بايد آنها را به مركز ارائه دهند.

·        پراكندگي جغرافيايي رابطان آماري از مركز و معضلات بروكراسي اداري در ارسال و دريافت اطلاعات.

                                                                                       

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
3820
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal