مركز بهداشتي 87
مراكز بهداشتي درماني سال 1387 استان خراسان جنوبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان شاخص
واحد
مقدار شاخص در
سرايان
سربيشه
نهبندان
قاين
بيرجند
درميان
فردوس 
كل استـان
تعداد مراكز فعال بهداشتي درماني شهري فعال 
مركز
3
2
2
8
5
1
4
25
تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي فعال
مركز
1
2
6
13
11
8
4
45
تعداد خانه بهداشت فعال 
خانه 
11
28
33
82
63
38
28
283
پايگاه شهري فعال 
پايگاه 
3
2
2
9
11
1
6
34
پايگاه شهري غير فعال 
پايگاه 
0
0
0
0
3
0
0
3
 
 
 
 
 
 
واحد گسترش معاونت بهداشتي ( آمار )
 
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/01/22
تعداد بازدید:
2093
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal