تغيير رمز

 

تغيير رمز عبور

مطابق شكل از طريق انتخاب منوي" امكانات كاربر"گزينه" تغيير رمز"مي توانيد رمز كاربري خود را براي ورود به فرابر تغيير دهيد.
 

تغيير رمز فرابر

 

در فيلد رمز عبور قبلي رمز عبور قبلي را وارد نماييد. سپس در فيلد رمز عبورجديدرمز عبور جديدي را كه از اين پس توسط آن ميخواهيد وارد سيسستم شويد راوارد نماييد و جهت اطمينان سيستم از صحت رمز عبور جديد ، در فيلد "تكرار رمز عبور" رمز عبور جديد را مجددا وارد نماييد ودر نهايت گزينه "تاييد" را انتخاب نماييد. ميتوانيد با يكبار خروج از سيستم و وارد شدن مجدد، از صحت انجام عمليات تغيير رمز اطمينان حاصل نماييد.

تغيير رمز فرابر
تغيير رمز يك كاربر فقط توسط آن كاربر و كاربر ايجاد كننده آن امكان پذير است بنابراين در صورتي كه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد به رابط آماري خود اطلاع دهيد بهتر است جهت افزايش ضريب امنيتي ملاحظات تعريف رمزهاي كامپيوتري را رعايت كنيد. به عنوان مثال جهت تعريف رمز از تركيب حروف و عدد با بيش از 6 كاراكتر استفاده نماييد.

  قوانين مربوط به تغيير رمز

Ø در فيلد تكرار رمز عبوربايد رمز عبور جديد را عينا وارد نماييد.

Ø داشتن رمز قبلي براي تغيير رمز اجباري است .

Ø سيستم بين حروف كوچك و بزرگ تمايز قائل مي شودو در صورتي كه مدير سيستم استفاده از كنترلهاي امنيتي براي رمز عبور را در تنظيمات سيستم مشخص كرده باشد بايد مطابق قانون رمز امنيتي پسورد تعريف شود.

Ø تغيير رمز يك كاربر فقط توسط آن كاربر و رابط آماري ايجاد كننده آن كاربر امكان پذير است بنابراين در صورتي كه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد به رابط آماري خود اطلاع دهيد.

پيغام ها و هشدارها

* پيغام (رمز عبور را وارد نماييد .) در صورتيكه در هنگام تغيير رمز رمز عبور جديد را وارد نكنيد و گزينه تاييد را انتخاب كنيد با اين پيغام روبه رو ميشويد.

* پيغام (رمز عبور قبلي صحيح نيست .) در صورتيكه در هنگام تغيير رمز رمز عبور قبلي را اشتباه وارد كنيد و گزينه تاييد را انتخاب كنيد با اين پيغام روبه روميشويد.

* پيغام(رمز از نظر امنيتي معتبر نمي باشد از حروف بزرگ،كوچك،اعداد و حداقل 8 كاراكتر استفاده شود)در صورتي كه مديرسيستم اعمال رمز امنيتي را تنظيم كرده باشد با اين پيغام روبه رو مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
1710
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal