فرم آماري

موضوع : فرم آماري               

نوع عمليات   : ورود اطلاعات

هدف : درج داده هاي آماري در  فرم  آماري انتساب داده شده به كاربر ارائه دهنده  اطلاعات

نحوه فراخواني :

1-   از منوي فرم در بخش" آماري" ، گزينه " فهرست "  و يا از طريق كليد ميانبر فهرست فرم هاي آماري را انتخاب كنيد .

2-   صفحه فهرست فرم هاي آماري را فراخواني كنيد .

3-   فرم آماري مورد نظر را انتخاب نموده و در جهت انجام ورود اطلاعات از طريق دوبار كليك و يا كليك راست و انتخاب گزينه "مشاهده" فرم آماري را باز كنيد .

روش اجرا         :

1-   ابتدا با توجه به داده اي كه ميخواهيد در بخش پيكر بندي فرم آماري وارد نماييد ، فرضيات فرم آماري را تغيير دهيد سپس در جهت اعمال تغييرات انجام شده در فرضيات فرم آماري گزينه  " بارگذاري فرم" را انتخاب نماييد .

2-   داده هاي مورد نظر را در هر يك از سلولهاي فرم آماري درج نماييد . و در نهايت گزينه "ذخيره اطلاعات " را انتخاب نماييد تا داده هاي درج شده در فرم آماري ذخيره شود . به همين ترتيب ساير داده هاي فرم آماري را درج نماييد .

3-   در نهايت براي خارج شدن از فرم آماري گزينه "خروج" را انتخاب نماييد.

نتايج حاصل از عمليات (اطمينان از صحت عملكرد ) :

به اين ترتيب از طريق اين فرم ، داده هاي درج شده توسط كاربر بر اساس فرم آماري به قلم آماري اضافه خواهد شد .كه در جهت اطمينان ازصحت عملكرد آن ميتوانيد از طريق بارگزاري فرم آماري ويا در  گزارش آماري و رويت داده هاي  مورد نظر، از درج آن اطمينان حاصل كنيد .(مراجعه به مستندات مربوط به  گزارش آماري)

قواعد و قوانين :

1-   در صورت عدم انتخاب گزينه ذخيره اطلاعات هيچ داده اي در فرم آماري ذخيره نخواهد شد.

2-   با هر بار تغيير فرض ها حتما ميبايست گزينه بارگزاري انتخاب شود .

امكانات جانبي :

1-   بارگزاري فرم : براي اعمال تغييرات انجام گرفته درفرضيات فرم آماري

2-   ذخيره اطلاعات: براي ذخيره اطلاعات آماري وارد شده توسط كاربر در فرم آماري

3-   خروج: براي بستن فرم آماري

4-   ورود اطلاعات از طريق  (copy)   & (paste)  داده هاي آماري از صفحات Excell: در صورتي كه داده هاي آماري را بر روي صفحات نرم افزار Excell داشته باشيد ميتوانيد با امكان (Select : انتخاب سلول مورد نظر و كشيدن بر روي سلولهاي حاوي داده ) انتخاب و copy (ctrl+c)كنيد و پس از اينكه سلولي از فرم آماري را با كليك نمودن بر روي آن انتخاب كرديد، عينا داده هاي آماري را بر روي سلول هاي فرم آماري از طريق paste (ctrl+v) درج نماييد . دقت كنيد كه در صورتيكه تعداد سلولهاي انتخاب شده از Excell كمتر يا بيشتر از سلولهاي فرم آماري باشد تنها سلولهاي نمايش داده شده در فرم آماري پر خواهد شد .

هشدارها و ملاحظات 

1-   در صورتي كه فرضيات فرم آماري را تغيير دهيد و بارگزاري فرم را انتخاب نكنيد سپس ورود اطلاعات انجام داده و گزينه ذخيره اطلاعات را انتخاب كنيد ، داده ها براي فرضيات قبلي درج خواهد شد پس دقت كنيد كه پس از تغيير فرضيات گزينه بارگزاري را انتخاب كنيد تا داده هاي درج شده براي فرضيات جديد ذخيره شود .

2-   در صورتيكه پس از ورود داده، بدون اينكه گزينه ذخيره اطلاعات را انتخاب نماييد اقدام به تغيير فرضهاي فرم آماري نماييد و سپس گزينه بارگزاري فرم را انتخاب كنيد ، سيستم پيغام (آيا اطلاعات ذخيره شوند ؟ ) را نمايش خواهد داد كه در صورت تاييد(ok) ، اطلاعات براي فرضيات قبلي ثبت شده و پيغام (اطلاعات ذخيره شد ) نمايش داده خواهد شد كه پس از تاييد آن ،فرم اين بار با توجه به فرضيات جديد نمايش داده خواهد شد.

3-   براي ويرايش داده هاي درج شده در فرم آماري توسط كاربر ارائه دهنده اطلاعات كافي است فرضيات را با توجه به داده مورد نظر كه ميخواهيم آنرا تغييردهيم و با استفاده از گزينه بارگزاري فرم صفحه فرم را مشاهده نموده و با توجه به نكته 4 آن را مقدار مورد نظر را تغيير يا تصحيح نماييد وبا استفاده از گزينه ذخيره اطلاعات تغييرات را ثبت نماييد .

4-   در صورت تاييد داده هاي فرم آماري توسط تاييد كننده ، داده هاي سلول مربوطه (Invalid) خواهد شد و امكان ويرايش داده هاي وارد شده از كاربر ارائه دهنده اطلاعات گرفته خواهد شد .

5-   كاربر ميتواند داده هاي وارد شده در يك فرم آماري را ويرايش يا حذف نمايد در صورتي كه :

-       آن فرم تاييد كننده اي نداشته باشد.

-        آن فرم تاييد كننده داشته باشد ولي آن داده تاييد نشده باشد.

پيام هاي ناشي از عمليات و شرايط بروز خطا :

1-   در صورتيكه در هنگام ورود اطلاعات مغاير با نوع مقادير دريافتي آماري مقداري درج شود و گزينه ذخيره اطلاعات را انتخاب كنيد  سيستم با پيغام (بدليل وجود داده هاي خارج از محدوده اطلاعات ذخيره نمي شود. ) مناسب از ذخيره داده هاي داراي مغايرت جلوگيري خواهد كرد و همچنين و كادر مربوط به فيلد مورد نظر را بصورت قرمز رنگ نمايش ميدهد . مثال : در صورتيكه براي سلولي از فرم آماري بجاي عدد ، كاراكتر درج نماييد سيستم پيغام فوق را  به شما نمايش خواهد داد كه پس از تاييد آن كادر فيلد مربوطه به رنگ قرمز درآمده و تا زماني كه داده مورد نظر صحيح وارد نشود داده مربوط به آن سلول فرم آماري ذخيره نخواهد شد .

2-   پيغام "شما در اين زمان مجاز به ورود اطلاعات نيستيد " در صورتيكه زمان مجاز شما براي ورود اطلاعات به اتمام رسيده باشد فرم در جهت ورود اطلاعات نمايش داده نخواهد شد

3-   پيغام "اطلاعات ذخيره شد "  نمايشگر انجام عمليات ذخيره داده هاي آماري وارد شده در فرم آماري توسط كاربر با موفقيت ميباشد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
2052
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal