معرفي
  

معرفي اداره آمار

 
به نام آنكه به شمار موجودات آگاه است

تاريخچه مركز آمار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند:
شكل گيري مركز آمار دانشگاه به طور رسمي مربوط به سال 1381ميباشد. اين واحد ابتدا زير نظر مدير امور پژوهشي فعاليت مي كرد. سپس در سال 1383 به زير مجموعه واحدهاي معاونت پژوهشي پيوست. در نهايت با تصويب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال 1386 به حوزه رياست ملحق شد. هم اكنون اين مركز با واحد كامپيوتر و اطلاع رساني تحت عنوان اداره آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين حوزه به صورت مشترك به فعاليت مشغولند.

فعاليتهاي مركز آمار دانشگاه

با توجه به اينكه اولين گام در آمار جمع آوري اطلاعات مي باشد مركز آمار دانشگاه در اولين سالهاي تاسيس اولين هدفي كه در نظر گرفت ساماندهي مديريت گردش آمار و استقرار نظام ثبتي بود در اين راستا با انتخاب فرم هاي جاري بيمارستاني اين فرم ها تعديل و بهينه گرديد و جايگزين فرم هاي موجود شد پس از توليد فرم ها نرم افزارهاي مناسب جهت توليد داده ها و شاخص ها به صورت ساده انجام گرفت . كه با اين روند مركز آمار توانست نظام ثبتي را در دانشگاه منظم و مورد اطمينان نمايد كه همين امر باعث گرديد رتبه مركز آمار در بين دانشگاههاي تيپ دو از يازدهم به پنجم ارتقا ء يابد. اكنون مركز آمار سعي دارد وارد مرحله دوم يعني پردازش و پس خوراند مناسب و به موقع گردد كه تا حدودي نيز پيشرفت داشته است .در كنار اين فعاليت ها اين مركز به كارهاي ذيل مشغول است:

جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مورد نياز بر اساس نظام نوين آماري.

2ـارائه پس خوراند هاي آماري به ذينفعان.

3ـ تهيه نشريات آماري متناسب با موضوع هاي كاري مركز آمار.

4- تشكيل كميته تصحيح فرم.

5- جمع آوري فرم ها و توليد فرم هاي مفيد و گويا.

6- تهيه نرم افزارهاي توليد داده و شاخص هاي مورد نياز.

7ـ تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب جهت ارتقاء سطح علمي پرسنل مركز آمار و رابطين آن.

تلاش در جهت توانمند ساختن توليد كنندگان آمار با برگزاري كارگاههاي مناسب و مورد نياز توليد كنندگان سطوح مختلف .

برگزاري جلسات منظم با رابطين مركز آمار به منظور بحث و تبادل نظر در جهت ارتقاء كمي و كيفي آمار در دانشگاه .

10- تلاش در جهت جذب كارشناسان آمار و ايجاد چارت تشكيلاتي مناسب.
 
                                                                           
        
                                                                                                                                        
 

           

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
2808
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal