تعريف تخت هاي بيمارستاني
 
 
تخت فعال : تعداد تخت هاي قابل استفاده كه مجهز به نيروي متخصص و امكانات رفاهي و آماده جهت مراقبت  24ساعته بيمار مي باشد به عبارتي تعداد تختهاي اشغال شده يا اشغال نشده بيمارستاني كه قابل استفاده براي بيماران بستري در هر روز است كه اين تخت ها شامل تخت هاي ويژه و تخت هاي بستري مي باشد .
 

تخت هاي ستاره دار : تخت هايي كه بيمار بر روي آنها اقامتي كم يا كوتاهي دارد و بطور عمده كمتر از 6 ساعت بايد توقف داشته باشد اين تخت ها را بعنوان تخت هاي فاقد هتلينگ يا تخت هاي ستاره دار مي ناميم كه شامل تخت هاي دياليز،تالاسمي،اطاق عمل، تخت زايمان، انكولوژي، هموفيلي،شيمي درماني و تخت هاي تحت نظر اورژانس است.
 

تخت هاي هزينه بر : شامل كليه تخت هاي فعال و ستاره دار و تخت هاي درمانگاه تخصصي، تخت هاي ايزوله ، تخت كـات نوزاد ( جهت نگهداري نوزاد سالم تا زمان ترخيص مادر از بيمارستان) و تخت انكوباتور و تخت اكسترا ( تختي كه هنگام افزايش بيماران موقتاً براي استفاده بيمار فراهم مي شود ) مي باشد .
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/03/29
تعداد بازدید:
11056
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal