جمعيت 93
 
اطلاعات جمعيتي شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند- 93
 
 
شهري
روستايي
جمع
مرد
زن
جمع
مرد
زن
جمع
مرد
زن
جمع
بيرجند
94,757
90,797
185,554
29,897
29,775
59,672
124,654
120,572
245,226
درميان
8,358
8,212
16,570
19,329
18,783
38,112
27,687
26,995
54,682
سربيشه
6,074
5,942
12,016
14,151
14,312
28,463
20,225
20,254
40,479
سرايان
11,551
11,219
22,770
5,166
5,170
10,336
16,717
16,389
33,106
فردوس
18,793
18,465
37,258
4,975
5,122
10,097
23,768
23,587
47,355
قاين
33,033
31,357
64,390
27,583
27,565
55,148
60,616
58,922
119,538
نهبندان
11,689
11,148
22,837
15,056
14,763
29,819
26,745
25,911
52,656
بشرويه
10,150
9,596
19,746
3,126
3,144
6,270
13,276
12,740
26,016
خوسف
3,119
3,075
6,194
9,090
9,145
18,235
12,209
12,220
24,429
زيركوه
3,680
3,512
7,192
16,736
16,305
33,041
20,416
19,817
40,233
طبس
23,291
22,591
45,882
13,285
13,009
26,294
36,576
35,600
72,176
جمع
224,495
215,914
440,409
158,394
157,093
315,487
382,889
373,007
755,896
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
1412
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal