دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
جلسه با رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه
برگزاری جلسه رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه و گروه آمار
با حضور رییس محترم دفتر ریاست دانشگاه و همکاران گروه آمار، جلسه ای روز شنبه 18/11/99 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای مهندس قاضی زاده، چشم انداز و ماموریت گروه آمار را مطرح نمودند. سپس گزارشی از اتوماسیون آماری دانشگاه و برنامه های آینده این گروه توسط خانم مهندس نجفی ارایه شد. در ادامه آقای مهندس شریف زاده پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با نیازهای آماری دانشگاه و روند کار جمع آوری داده و تولید اطلاعات مطرح نمودند.
منبع:
اداره آمار
تعداد بازدید:
976
تاریخ:
1399/11/19
Powered by DorsaPortal