گزارش پيشرفت فرابر
 
فرابر چيست؟
 
اتوماسيون آماري , فرابر
    
فرابر ، يك نرم افزار ابزاري است
    كه در اختيار كارشناسان سازمان قرار ميگيرد
   تا آنها با استفاده از اين ابزار بتوانند :
  كليه بانك هاي اطلاعاتي يا آماري مورد نياز سازمان خود را بسازند
 و     آمار و اطلاعات آن را تغذيه نموده
 و    گزارشات مورد نياز را استخراج نمايند

گزارش پيشرفت  فرابر

 

سال

معاونت

شرح فعاليت

1390 معاونت درمان دسترسي به شاخص هاي بيمارستاني از سال86
1390 معاونت درمان ثبت و ارائه گزارشات روزانه اورژانس 115
1390 معاونت درمان ثبت و ارائه گزارشات واحدهاي درماني شامل  پرتونگاريها و توانبخشي و آزمايشگاه ها
1390 معاونت غذا و دارو ثبت و ارائه گزارشات  داروخانه ها              
1390 معاونت آموزشي ثبت و ارائه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل از سال 86
1390 معاونت آموزشي ثبت و ارائه آمار دانشجويان پذيرفته شده  و دانش آموختگان از سال 89
1391 معاونت توسعه ورود اطلاعات سيستم پرسنلي به فرابر و ارائه گزارشات مورد نياز
1391 معاونت بهداشتي طراحي فرم ثبت مشخصات مراكز،پايگاهها و خانه هاي بهداشتي
1391 معاونت بهداشتي طراحي فرم خط شمار و ارائه آمار سرشماري جمعيت 91
1391 معاونت درمان طراحي فرم آمار اورژانس بيمارستان و ارائه گزارشات
1391 معاونت درمان طراحي فرم شاخص هاي اورژانس حاكميت باليني و ارائه گزارشات
1391 معاونت درمان طراحي فرم فوتي ناشي از حوادث ترافيكي و ارائه گزارشات
1391 معاونت درمان طراحي فرم مجروحين ناشي از تصادفات 115 و ارائه گزارشات
1391 معاونت درمان طراحي فرم مجروحين ناشي از تصادفات (نوع مصدوميت) 115 و ارائه گزارشات
1391 معاونت درمان طراحي فرم مجروحين ناشي از تصادفات(گروه سني) 115 و ارائه گزارشات
1392 معاونت دانشجويي طراحي فرم اطلاعات خوابگاههاي دانشجويي و ارائه گزارشات
1392 معاونت تحقيقات طراحي فرم هاي كتابخانه مركزي و ارائه گزارشات
1392 معاونت بهداشتي طراحي فرم هاي  زيج حياتي و ارائه گزارشات
1392 معاونت غذا و دارو طراحي فرم اطلاعات كارخانجات ، مسئولين فني

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
4938
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal