۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
ورود به فرابر
تاریخ به روزرسانی: 1399/07/22
 
  
ورود به فرابر راهنمای مشکلات فرابر گزارش پیشرفت فرابر نظامنامه
اتوماسیون آماری, فرابر,مشکلات,نظامنامه
 
تعداد بازدید: 163270
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal