زمستان
 
 

تقويم زمستان

اسفند

بهمن

دي

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

 

1

شنبه

 

1

پنجشنبه

 

1

سه شنبه

 

2

يكشنبه

 

2

جمعه

 

2

چهارشنبه

 

3

دوشنبه

 

3

شنبه

 

3

پنجشنبه

 

4

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

4

يكشنبه

 

4

جمعه

 

5

چهارشنبه

 

5

دوشنبه

 

5

شنبه

 

6

پنجشنبه

 

6

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

6

يكشنبه

 

7

جمعه

 

7

چهارشنبه

 

7

دوشنبه

 

8

شنبه

 

8

پنجشنبه

 

8

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

9

يكشنبه

 

9

جمعه

 

9

چهارشنبه

 

10

دوشنبه

 

10

شنبه

 

10

پنجشنبه

 

11

سه شنبه

 بيمارستان قاين

11

يكشنبه

 

11

جمعه

 

12

چهارشنبه

 

12

دوشنبه

 

12

شنبه

 

13

پنجشنبه

 

13

سه شنبه

 

13

يكشنبه

 

14

جمعه

 

14

چهارشنبه

 

14

دوشنبه

 

15

شنبه

 

15

پنجشنبه

 

15

سه شنبه

 

16

يكشنبه

 

16

جمعه

 

16

چهارشنبه

 

17

دوشنبه

 

17

شنبه

 

17

پنجشنبه

 

18

سه شنبه

 

18

يكشنبه

 

18

جمعه

 بيمارستان قاين

19

چهارشنبه

 

19

دوشنبه

 

19

شنبه

 

20

پنجشنبه

 

20

سه شنبه

 

20

يكشنبه

 

21

جمعه

 

21

چهارشنبه

 

21

دوشنبه

 

22

شنبه

 

22

پنجشنبه

 بيمارستان قاين

22

سه شنبه

 

23

يكشنبه

 

23

جمعه

 

23

چهارشنبه

 

24

دوشنبه

 

24

شنبه

 

24

پنجشنبه

 

25

سه شنبه

 

25

يكشنبه

 

25

جمعه

 

26

چهارشنبه

 

26

دوشنبه

 بيمارستان قاين(جلسه با مديربيمارستان)

26

شنبه

 

27

پنجشنبه

 

27

سه شنبه

 

27

يكشنبه

 

28

جمعه

 

28

چهارشنبه

 

28

دوشنبه

 

29

شنبه

 

29

پنجشنبه

 

29

سه شنبه

       

30

جمعه

 

30

چهارشنبه

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
964
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal