پاييز

 

تقويم پاييز 

آذر 

 آبان

 مهر

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

 

1

يكشنبه

 

1

جمعه

 

1

چهارشنبه

 

2

دوشنبه

 

2

شنبه

 

2

پنجشنبه

 

3

سه شنبه

 

3

يكشنبه

 

3

جمعه

 

4

چهارشنبه

 

4

دوشنبه

 

4

شنبه

 

5

پنجشنبه

 

5

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

5

يكشنبه

 

6

جمعه

 

6

چهارشنبه

 

6

دوشنبه

 

7

شنبه

 

7

پنجشنبه

 

7

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

8

يكشنبه

 

8

جمعه

 

8

چهارشنبه

 

9

دوشنبه

 

9

شنبه

 

9

پنجشنبه

 

10

سه شنبه

 

10

يكشنبه

 

10

جمعه

 

11

چهارشنبه

 

11

دوشنبه

 بيمارستان قاين

11

شنبه

 

12

پنجشنبه

 

12

سه شنبه

 

12

يكشنبه

 

13

جمعه

 

13

چهارشنبه

 

13

دوشنبه

 

14

شنبه

 

14

پنجشنبه

 بيمارستان قاين(جلسه با مديربيمارستان)

14

سه شنبه

 

15

يكشنبه

 

15

جمعه

 

15

چهارشنبه

 

16

دوشنبه

 

16

شنبه

 

16

پنجشنبه

 

17

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

17

يكشنبه

 

17

جمعه

 

18

چهارشنبه

 بيمارستان قاين

18

دوشنبه

 

18

شنبه

 

19

پنجشنبه

 

19

سه شنبه

 

19

يكشنبه

 

20

جمعه

 

20

چهارشنبه

 

20

دوشنبه

 

21

شنبه

 

21

پنجشنبه

 

21

سه شنبه

 

22

يكشنبه

 

22

جمعه

 

22

چهارشنبه

 

23

دوشنبه

 

23

شنبه

 

23

پنجشنبه

 

24

سه شنبه

 

24

يكشنبه

 

24

جمعه

 

25

چهارشنبه

 

25

دوشنبه

 

25

شنبه

 

26

پنجشنبه

 

26

سه شنبه

 

26

يكشنبه

 

27

جمعه

 

27

چهارشنبه

 

27

دوشنبه

 

28

شنبه

 

28

پنجشنبه

 

28

سه شنبه

 بيمارستان قاين

29

يكشنبه

 

29

جمعه

 

29

چهارشنبه

 

30

دوشنبه

 

30

شنبه

 

30

پنجشنبه

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
1086
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal