بهار

 

  فروردين

  ارديبهشت

  خرداد

 zamanbandi

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

شنبه

1

 

سه شنبه

1

 

جمعه

1

 

يكشنبه

2

 

چهارشنبه

2

 

شنبه

2

 

دوشنبه

3

 

پنجشنبه

3

 

يكشنبه

3

 

سه شنبه

4

 

جمعه

4

 

دوشنبه

4

 

چهارشنبه

5

 

شنبه

5

 

سه شنبه

5

 

پنجشنبه

6

 

يكشنبه

6

 

چهارشنبه

6

 

جمعه

7

 

دوشنبه

7

 

پنجشنبه

7

 

شنبه

8

 

سه شنبه

8

 

جمعه

8

 

يكشنبه

9

 

چهارشنبه

9

 

شنبه

9

 

دوشنبه

10

 

پنجشنبه

10

 

يكشنبه

10

بيمارستان وليعصر 

سه شنبه

11

 

جمعه

11

 

دوشنبه

11

 

چهارشنبه

12

 

شنبه

12

 

سه شنبه

12

 

پنجشنبه

13

 

يكشنبه

13

 

چهارشنبه

13

 

جمعه

14

 

دوشنبه

14

 

پنجشنبه

14

 

شنبه

15

 

سه شنبه

15

 

جمعه

15

 

يكشنبه

16

 

چهارشنبه

16

 

شنبه

16

 

دوشنبه

17

 

پنجشنبه

17

 

يكشنبه

17

 

سه شنبه

18

 

جمعه

18

 

دوشنبه

18

 

چهارشنبه

19

 

شنبه

19

 

سه شنبه

19

 

پنجشنبه

20

 

يكشنبه

20

 بيمارستان وليعصر

چهارشنبه

20

 

جمعه

21

 

دوشنبه

21

 

پنجشنبه

21

 

شنبه

22

 

سه شنبه

22

 

جمعه

22

 

يكشنبه

23

 

چهارشنبه

23

 

شنبه

23

 

دوشنبه

24

 

پنجشنبه

24

 

يكشنبه

24

 

سه شنبه

25

 

جمعه

25

 

دوشنبه

25

 

چهارشنبه

26

 

شنبه

26

 

سه شنبه

26

 

پنجشنبه

27

 

يكشنبه

27

 

چهارشنبه

27

 

جمعه

28

 

دوشنبه

28

 

پنجشنبه

28

 

شنبه

29

 

سه شنبه

29

 

جمعه

29

 

يكشنبه

30

 

چهارشنبه

30

 

شنبه

30

 

دوشنبه

31

 

پنجشنبه

31

 

يكشنبه

31

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
1072
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal