برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان

فرم ثبت كارگاهبرگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان

¢نام فرآيند:

¢خروجي اصلي فرآيند: برگزاري دوره هاي آموزشي
¢شرح فرآيند:سازمان هاي امروزي از اركان مهمي از قبيل سرمايه،نيروي انساني،فناوري ومديريت تشكيل شده اند كه نيروي انساني مهمترين ركن در اين بين است.زيرا كارايي سازمان ها منوط به انجام وظايف درست و صحيح اين نيروها مي باشد.از آنجايي كه 70 درصد از منابع و سرمايه سازمان ها را منابع انساني تشكيل مي دهد،لذا تامين اين سرمايه انساني مستلزم انجام فعاليت هاي آموزشي منظم در تمامي سطوح سازماني است.بنابراين در جامعه اي كه به سرعت در حال دگرگوني است آموزش كاركنان نه تنها مطلوب بوده،بلكه فعاليتي است كه هر سازماني بايد براي آن منابع در نظر بگيرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي در اختيار داشته باشد.متداولترين روش آموزشي كه در حين كار انجام مي گيرد آموزش ضمن خدمت است.آموزش ضمن خدمت اشاره به يك روش آموزشي دارد كه يك فرد ماهر و مجرب،كارآموزان را درانجام مهارت هاي شغلي در محيط كار آموزش مي دهد.همچنين اين آموزش عمدتا در سه محور اساسي توسعه دانش،بهبود مهارت ها و ايجاد يا تغيير نگرش ها ارائه مي شود.
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
3879
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal