۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
پرسنل اداره
تاریخ به روزرسانی: 1400/09/02
 

نام و نام خانوادگی : ام البنین جابری

سمت : مسئول اداره آمار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

تلفن تماس داخلی: 5840

پست الکترونیک: amar@bums.ac.ir

تلفن تماس داخلی: 5840

تلفن تماس مستقیم: 32395840-056

نمابر: 31635840-056

لینک به واحد کاری

 
     

نام و نام خانوادگی: مریم برزگان

نام و نام خانوادگی:راضیه نیازجو
نام و نام خانوادگی:تکتم شفیعی

سمت : کارشناس آمار

سمت : کارشناس آمار

سمت : کارشناس آمار

مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار

مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

پست الکترونیک: amar@bums.ac.ir

پست الکترونیک: amar@bums.ac.ir

پست الکترونیک: amar@bums.ac.ir

تلفن تماس داخلی: 5842

تلفن تماس داخلی: 5844

تلفن تماس داخلی: 5841

تلفن تماس مستقیم: 32395842-056

تلفن تماس مستقیم: 32395844-056

تلفن تماس مستقیم: 32395841-056

نمابر: 31635840-056

نمابر: 31635840-056

نمابر: 31635840-056

لینک به واحد کاری

تعداد بازدید: 6715
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal