۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
جمعيت
تاریخ به روزرسانی: 1399/07/19


اطلاعات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
جمعیت 99 
جمعیت 98
جمعیت 97
جمعیت 96 
 جمعیت 95

جمعیت 94

جمعیت 93

جمعیت 92

جمعیت 91
جمعیت 90
جمعیت 89
جمعیت 88
جمعیت 87
تعداد بازدید: 2239
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal