شماره تماس هاي رابطين

 

 

 شماره تلفن هاي رابطين آماري

كد استان 056

رديف

نام و نام خانوادگي

حوزه

شماره تماس

حيطه فعاليت

1

سميه حبيبي

معاونت درمان

32381331

شاخصهاي بيمارستاني

2

تكتم راستگار

معاونت توسعه مديريت و منابع

32395206

آمار پرسنلي

3

جواد فولادي

معاونت توسعه مديريت و منابع

32395273

دفتر فني

4

هاجرسليماني

معاونت آموزشي

32395514

دانشجويان

5

كبري سرچاهي

معاونت پژوهشي

32391231

آمار طرحهاي پژوهشي، مقالات ،پايان نامه ها....

6

طيبه نجفي

معاونت دانشجويي

32395426

خوابگاهها،اماكن ورزشي، فعايت هاي دانشجويي

7

زينب طوري

معاونت غذا و دارو

32395718

آمار داروخانه ها

8

سودابه كفائي

معاونت بهداشتي

32445501

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي استاني

9

تكتم شفيعي

مركزبهداشت بيرجند

32445671

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان بيرجند

10

سيدجعفر فرهادي

شبكه بهداشت و درمان قاين

32565547

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان قاين

11

ليلي جليليان

شبكه بهداشت و درمان نهبندان

326224092

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان نهبندان

12

زهره بلوچي

شبكه بهداشت و درمان سربيشه

32662331

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان سربيشه

13

جواد رحيم پناه

شبكه بهداشت و درمان فردوس

32799885

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان فردوس

14

ابوذر عباسيان

شبكه بهداشت و درمان درميان

32123477

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان درميان

15

ناهيد محمدنژاد

شبكه بهداشت و درمان طبس

32822503

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان طبس

16

اعظم كياني

شبكه بهداشت و درمان بشرويه

32777601

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان بشرويه

17

مرتضي باقري نژاد

شبكه بهداشت و درمان خوسف

32473220

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان خوسف

18

زهرا اكبرنژاد

شبكه بهداشت و درمان زيركوه

32503027

آمار مراكز بهداشتي،پايگاههاي بهداشتي،خانه هاي بهداشت
جمعيت،شاخص هاي زيج حياتي شهرستان زيركوه

19

رعنا يونسي طبس

بيمارستان وليعصر(عج)

32443001-9

آمار بيمارستان وليعصر(عج)

20

نسرين داوودي

بيمارستان امام رضا(ع)

32222300

آمار بيمارستان امام رضا(ع)

21

سكينه عباسي مقدم

بيمارستان شهداي قاين

32563003

آمار بيمارستان شهداي قاين

22

مريم مهدوي مقدم

بيمارستان نهبندان

32624300

آمار بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان

23

زهرا هاشمي

بيمارستان بشرويه

32772812

آمار بيمارستان شفا بشرويه

24

عليرضا حسين زاده

بيمارستان فردوس

32722801

آمار بيمارستان شهيد چمران فردوس

25

محمد عباس زاده

بيمارستان طبس

32822011

آمار بيمارستان شهيد مصطفي خميني طبس

26

نسرين اسماعيلي

بيمارستان سربيشه

32664759

آمار بيمارستان علي ابن ابي طالب سربيشه

27

اعظم بردبار

بيمارستان سرايان

32881673

آمار بيمارستان امام علي(ع) سرايان

28

فاطمه حسيني اورافي

بيمارستان درميان

32125074

آمار بيمارستان خاتم الانبيا درميان

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
1861
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal