بهار

 

  فروردين

  ارديبهشت

  خرداد

 zamanbandi

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

شنبه

1

 

سه شنبه

1

 

جمعه

1

 

يكشنبه

2

 

چهارشنبه

2

 

شنبه

2

 

دوشنبه

3

 

پنجشنبه

3

 

يكشنبه

3

 

سه شنبه

4

 

جمعه

4

 

دوشنبه

4

 

چهارشنبه

5

 

شنبه

5

 

سه شنبه

5

 

پنجشنبه

6

 

يكشنبه

6

 

چهارشنبه

6

 

جمعه

7

 

دوشنبه

7

 

پنجشنبه

7

 

شنبه

8

 

سه شنبه

8

 

جمعه

8

 

يكشنبه

9

 

چهارشنبه

9

 

شنبه

9

 

دوشنبه

10

 

پنجشنبه

10

 

يكشنبه

10

بيمارستان وليعصر 

سه شنبه

11

 

جمعه

11

 

دوشنبه

11

 

چهارشنبه

12

 

شنبه

12

 

سه شنبه

12

 

پنجشنبه

13

 

يكشنبه

13

 

چهارشنبه

13

 

جمعه

14

 

دوشنبه

14

 

پنجشنبه

14

 

شنبه

15

 

سه شنبه

15

 

جمعه

15

 

يكشنبه

16

 

چهارشنبه

16

 

شنبه

16

 

دوشنبه

17

 

پنجشنبه

17

 

يكشنبه

17

 

سه شنبه

18

 

جمعه

18

 

دوشنبه

18

 

چهارشنبه

19

 

شنبه

19

 

سه شنبه

19

 

پنجشنبه

20

 

يكشنبه

20

 بيمارستان وليعصر

چهارشنبه

20

 

جمعه

21

 

دوشنبه

21

 

پنجشنبه

21

 

شنبه

22

 

سه شنبه

22

 

جمعه

22

 

يكشنبه

23

 

چهارشنبه

23

 

شنبه

23

 

دوشنبه

24

 

پنجشنبه

24

 

يكشنبه

24

 

سه شنبه

25

 

جمعه

25

 

دوشنبه

25

 

چهارشنبه

26

 

شنبه

26

 

سه شنبه

26

 

پنجشنبه

27

 

يكشنبه

27

 

چهارشنبه

27

 

جمعه

28

 

دوشنبه

28

 

پنجشنبه

28

 

شنبه

29

 

سه شنبه

29

 

جمعه

29

 

يكشنبه

30

 

چهارشنبه

30

 

شنبه

30

 

دوشنبه

31

 

پنجشنبه

31

 

يكشنبه

31

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
659
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal