۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
درباره اداره آمار

با توجه به اینکه اولین گام در آمار جمع آوری اطلاعات می باشد اداره آمار دانشگاه در اولین سالهای تاسیس  نخستین هدفی که در نظر گرفت  ساماندهی مدیریت گردش آمار و استقرار نظام ثبتی بود در این راستا با انتخاب فرم های جاری بیمارستانی این فرم ها تعدیل و بهینه گردید و جایگزین فرم های موجود شد پس از تولید فرم ها نرم افزارهای مناسب جهت تولید داده ها و شاخص ها به صورت ساده انجام گرفت . که با این روند اداره آمار توانست نظام ثبتی را در دانشگاه منظم و مورد اطمینان نماید که همین امر باعث گردید رتبه اداره آمار در بین دانشگاههای تیپ دو از یازدهم به پنجم ارتقا ء یابد.

اخبار
گزارش تصويري اول آبانماه  98 گزارش تصويري اول آبانماه 98
1398/08/06
جلسه گراميداشت اول آبان ماه روز آمار و برنامه ريزي جلسه گراميداشت اول آبان ماه روز آمار و برنامه ريزي
مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه از برگزاري جلسه گراميداشت اول آبان ماه روز امار و برنامه ريزي در سال جاري خبر داد
1398/08/04
گزارش توسعه فرابر از سال 1397 تا كنون گزارش توسعه فرابر از سال 1397 تا كنون
سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه (فرابر) بعنوان منبع اصلي ثبت آمار و استخراج گزارشات ازسال 1391 توسط كارشناسان اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه راه اندازي گرديده است.
1398/05/01
ارائه شاخص هاي عملكردي دانشگاه توسط كارشناسان اداره آمار در كميسيون دائمي هيأت امناء ارائه شاخص هاي عملكردي دانشگاه توسط كارشناسان اداره آمار در كميسيون دائمي هيأت امناء
82 شاخص عملكردي در كميسيون دائمي هيأت امناء ارائه و توسط اعضاء مورد بحث قرار گرفت
1398/04/31
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal