۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
درباره اداره آمار

با توجه به اینکه اولین گام در آمار جمع آوری اطلاعات می باشد اداره آمار دانشگاه در اولین سالهای تاسیس  نخستین هدفی که در نظر گرفت  ساماندهی مدیریت گردش آمار و استقرار نظام ثبتی بود در این راستا با انتخاب فرم های جاری بیمارستانی این فرم ها تعدیل و بهینه گردید و جایگزین فرم های موجود شد پس از تولید فرم ها نرم افزارهای مناسب جهت تولید داده ها و شاخص ها به صورت ساده انجام گرفت . که با این روند اداره آمار توانست نظام ثبتی را در دانشگاه منظم و مورد اطمینان نماید که همین امر باعث گردید رتبه اداره آمار در بین دانشگاههای تیپ دو از یازدهم به پنجم ارتقا ء یابد.

اخبار
تدوين برنامه جامع عملياتي راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني در بستر فناوري اطلاعات تدوين برنامه جامع عملياتي راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني در بستر فناوري اطلاعات
در راستاي كارگروه تخصصي برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني ،برنامه جامع عملياتي راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني توسط كارشناسان گروه آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه تدوين گرديد.
1397/06/12
ارائه شاخص هاي آماري هيات امناء ارائه شاخص هاي آماري هيات امناء
تعداد 73 شاخص آماري هيات امنا در جلسه هيات امنا مورخ 23/3/97 توسط كارشناسان گروه آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه ارائه گرديد.
1397/03/26
بازديد همكاران محترم دانشگاه علوم پزشكي گناباد از اداره آمار بازديد همكاران محترم دانشگاه علوم پزشكي گناباد از اداره آمار
همكاران محترم دانشگاه علوم پزشكي گناباد جهت آشنايي با اتوماسيون آماري دانشگاه (فرابر) در مورخ 24/7/96 از اداره آمار بازديد نمودند.
1396/07/25
طراحی و پیاده سازی فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر طراحی و پیاده سازی فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر
فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر طراحی گردید.
1395/11/20
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal