۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
بهار
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18

 

  فروردين

  ارديبهشت

  خرداد

 zamanbandi

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

ايام هفته

روز

نام حوزه

شنبه

1

 

سه شنبه

1

 

جمعه

1

 

يكشنبه

2

 

چهارشنبه

2

 

شنبه

2

 

دوشنبه

3

 

پنجشنبه

3

 

يكشنبه

3

 

سه شنبه

4

 

جمعه

4

 

دوشنبه

4

 

چهارشنبه

5

 

شنبه

5

 

سه شنبه

5

 

پنجشنبه

6

 

يكشنبه

6

 

چهارشنبه

6

 

جمعه

7

 

دوشنبه

7

 

پنجشنبه

7

 

شنبه

8

 

سه شنبه

8

 

جمعه

8

 

يكشنبه

9

 

چهارشنبه

9

 

شنبه

9

 

دوشنبه

10

 

پنجشنبه

10

 

يكشنبه

10

بيمارستان وليعصر 

سه شنبه

11

 

جمعه

11

 

دوشنبه

11

 

چهارشنبه

12

 

شنبه

12

 

سه شنبه

12

 

پنجشنبه

13

 

يكشنبه

13

 

چهارشنبه

13

 

جمعه

14

 

دوشنبه

14

 

پنجشنبه

14

 

شنبه

15

 

سه شنبه

15

 

جمعه

15

 

يكشنبه

16

 

چهارشنبه

16

 

شنبه

16

 

دوشنبه

17

 

پنجشنبه

17

 

يكشنبه

17

 

سه شنبه

18

 

جمعه

18

 

دوشنبه

18

 

چهارشنبه

19

 

شنبه

19

 

سه شنبه

19

 

پنجشنبه

20

 

يكشنبه

20

 بيمارستان وليعصر

چهارشنبه

20

 

جمعه

21

 

دوشنبه

21

 

پنجشنبه

21

 

شنبه

22

 

سه شنبه

22

 

جمعه

22

 

يكشنبه

23

 

چهارشنبه

23

 

شنبه

23

 

دوشنبه

24

 

پنجشنبه

24

 

يكشنبه

24

 

سه شنبه

25

 

جمعه

25

 

دوشنبه

25

 

چهارشنبه

26

 

شنبه

26

 

سه شنبه

26

 

پنجشنبه

27

 

يكشنبه

27

 

چهارشنبه

27

 

جمعه

28

 

دوشنبه

28

 

پنجشنبه

28

 

شنبه

29

 

سه شنبه

29

 

جمعه

29

 

يكشنبه

30

 

چهارشنبه

30

 

شنبه

30

 

دوشنبه

31

 

پنجشنبه

31

 

يكشنبه

31

 

 

تعداد بازدید: 634
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal