۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18

فرم ثبت كارگاهبرگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان

¢نام فرآيند:

¢خروجي اصلي فرآيند: برگزاري دوره هاي آموزشي
¢شرح فرآيند:سازمان هاي امروزي از اركان مهمي از قبيل سرمايه،نيروي انساني،فناوري ومديريت تشكيل شده اند كه نيروي انساني مهمترين ركن در اين بين است.زيرا كارايي سازمان ها منوط به انجام وظايف درست و صحيح اين نيروها مي باشد.از آنجايي كه 70 درصد از منابع و سرمايه سازمان ها را منابع انساني تشكيل مي دهد،لذا تامين اين سرمايه انساني مستلزم انجام فعاليت هاي آموزشي منظم در تمامي سطوح سازماني است.بنابراين در جامعه اي كه به سرعت در حال دگرگوني است آموزش كاركنان نه تنها مطلوب بوده،بلكه فعاليتي است كه هر سازماني بايد براي آن منابع در نظر بگيرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي در اختيار داشته باشد.متداولترين روش آموزشي كه در حين كار انجام مي گيرد آموزش ضمن خدمت است.آموزش ضمن خدمت اشاره به يك روش آموزشي دارد كه يك فرد ماهر و مجرب،كارآموزان را درانجام مهارت هاي شغلي در محيط كار آموزش مي دهد.همچنين اين آموزش عمدتا در سه محور اساسي توسعه دانش،بهبود مهارت ها و ايجاد يا تغيير نگرش ها ارائه مي شود.
 
 
 
 
تعداد بازدید: 2280
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal