۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
درخواست طراحي فرم در اتوماسيون آماري
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18
             

 ¢نام فرآيند: درخواست طراحي فرم در سيستم اتوماسيون آماري دانشگاه

¢خروجي اصلي فرآيند: ارائه فرم طراحي شده به حوزه مربوطه
¢شرح فرآيند:در دنياي توسعه يافته امروز جمع آوري، انتقال اطلاعات و پردازش آنها بااستفاده از سيستم هاي الكترونيكي و رايانه اي انجام مي پذيرد و عملا به دليل حجم گسترده و وسيع اطلاعات،روش هاي استفاده از كاغذ و انتقال متني اطلاعات با مشكلات عديده اي روبرو مي باشد.با توجه به توسعه فناوري و تكنولوژي الكترونيكي،جمع آوري اطلاعات آماري بدون استفاده از روش هاي جديد جايگاهي در آينده نخواهد داشت.بدين منظور مديريت آمار و فناوري اطلاعات،اقدام به راه اندازي سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است كه يك بانك متمركز آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مي باشد و وظيفه اصلي آن جمع آوري آمار و اطلاعات به روز و به هنگام از واحد هاي تابعه و مراكز توليد داده دانشگاه به صورت الكترونيكي است.اين سامانه در كمترين زمان ممكن دسترسي به آمار و گزارش هاي مديريتي در هر مكان و در هر زمان را ممكن مي سازد. در اين راستا اداره آمار براي استفاده كليه واحدهاي تابعه دانشگاه از سامانه، امكان طراحي فرم هاي مربوطه واحدها را در سيستم بوجود آورده است كه اين اموضوع با درخواست كتبي و موافقت مديريت انجام پذير خواهد بود.
 
فرآيند,درخواست طراحي فرم,فرابر
تعداد بازدید: 1075
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal