۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
پرسنل اداره
تاریخ به روزرسانی: 1398/10/09
 

نام و نام خانوادگي : مريم نجفي

سمت : مسئول اداره آمار

مدرك تحصيلي: مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

تلفن تماس داخلي: 5840

پست الكترونيك: amar@bums.ac.ir

تلفن تماس داخلي: 5840

تلفن تماس مستقيم: 32395840-056

نمابر: 31635840-056

لينك به واحد كاري

 
     

نام و نام خانوادگي : ام البنين جابري

نام و نام خانوادگي : مريم برزگان
نام و نام خانوادگي : راضيه نيازجو

سمت : كارشناس مسئول آمار

سمت : كارشناس آمار

سمت : كارشناس آمار

مدرك تحصيلي: كارشناسي آمار

مدرك تحصيلي: كارشناسي آمار

مدرك تحصيلي: كارشناسي آمار

پست الكترونيك: amar@bums.ac.ir

پست الكترونيك: amar@bums.ac.ir

پست الكترونيك: amar@bums.ac.ir

تلفن تماس داخلي: 5841

تلفن تماس داخلي: 5842

تلفن تماس داخلي: 5844

تلفن تماس مستقيم: 32395841-056

تلفن تماس مستقيم: 32395842-056

تلفن تماس مستقيم: 32395844-056

نمابر: 31635840-056

نمابر: 31635840-056

نمابر: 31635840-056

لينك به واحد كاري

تعداد بازدید: 4469
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal