۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
مركز بهداشتي 87
تاریخ به روزرسانی: 1392/01/22
مراكز بهداشتي درماني سال 1387 استان خراسان جنوبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان شاخص
واحد
مقدار شاخص در
سرايان
سربيشه
نهبندان
قاين
بيرجند
درميان
فردوس 
كل استـان
تعداد مراكز فعال بهداشتي درماني شهري فعال 
مركز
3
2
2
8
5
1
4
25
تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي فعال
مركز
1
2
6
13
11
8
4
45
تعداد خانه بهداشت فعال 
خانه 
11
28
33
82
63
38
28
283
پايگاه شهري فعال 
پايگاه 
3
2
2
9
11
1
6
34
پايگاه شهري غير فعال 
پايگاه 
0
0
0
0
3
0
0
3
 
 
 
 
 
 
واحد گسترش معاونت بهداشتي ( آمار )
 
 
 
 
 
 
 

 

تعداد بازدید: 1160
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal