۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
مراكز بهداشتي 89
تاریخ به روزرسانی: 1392/01/22
 
 اطلاعات واحـدهاي بهداشتـي درماني دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  شهريور ماه سـال 1389
رديف
واحدهاي بهداشتي
تعـــــــداد
 
بشرويه
بيرجند
درميان
سربيشه
سرايان
فردوس
قاين
نهبندان
كـل استـان
 
1
 مراكز  بهداشتي درماني شهري 
1
5
3
2
3
3
8
2
27
 
2
 مراكز  بهداشتي درماني روستايي
2
11
6
3
1
2
13
6
44
 
3
 مراكز  شبانه روزي
-
-
1
1
1
-
1
-
4
 
4
خانه هاي بهداشت
11
63
39
29
11
17
82
34
286
 
5
 پايـگاه بهداشت شهري ضميمه
1
5
3
2
3
3
8
2
27
 
6
 پايـگاه بهداشت شهري غير ضميمه
1
6
-
-
-
1
1
-
9
 
7
 پايـگاه بهداشت روستايي ضميمه
-
1
-
-
-
-
-
-
1
 
8
 پايـگاه بهداشت روستايي غير ضميمه
-
-
-
-
-
-
-
-
0
 
9
مركز مشاوره بيماريها ي رفتاري
-
1
-
-
-
-
-
-
1
 
10
پايگاه قرنطينه مرزي
-
-
-
-
-
-
-
-
0
 
11
تسهيلات زايماني
1
-
2
1
1
-
1
1
7
 
 
 واحد هماهنگي و گسترش معاونت بهداشتي ( آمار )
 
 
 
 
 

 

 
 
تعداد بازدید: 1094
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal