۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
جمعيت 90
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18

اطلاعات جمعيت شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1390

 

 

نام شهرستان

شهري

روستا

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

كل

بشرويه

9592

9078

18670

3291

3317

6608

12883

12395

25278

بيرجند

99054

95351

194405

35428

35549

70977

134482

130900

265382

درميان

8298

7863

16161

20152

19626

39778

28450

27489

55939

سرايان

11691

11621

23312

5368

5480

10848

17059

17101

34160

سربيشه

5754

5685

11439

14764

14799

29563

20518

20484

41002

فردوس

17462

16925

34387

5145

5330

10475

22607

22255

44862

قاين

33920

32460

66380

45423

44939

90362

79343

77399

156742

نهبندان

13228

12304

25532

16424

16098

32522

29652

28402

58054

دانشگاه

198999

191287

390286

145995

145138

291133

344994

336425

681419

 

تعداد بازدید: 1137
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal