۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
جمعيت
تاریخ به روزرسانی: 1398/10/07
اطلاعات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
جمعيت 98
جمعيت 97
جمعيت 96 
 جمعيت 95

جمعيت 94

جمعيت 93

جمعيت 92

جمعيت 91
جمعيت 90
جمعيت 89
جمعيت 88
جمعيت 87
تعداد بازدید: 1333
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal