۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
جمعيت 97
تاریخ به روزرسانی: 1397/09/24
 
جمعيت دانشگاه  در سال 1397 استخراج شده از سامانه سيب

نام شهرستان جمعيت 
بيرجند 280715
درميان 54320
سربيشه 39767
سرايان 34332
فردوس 49493
قاين 121681
نهبندان 53214
بشرويه 27912
خوسف 22434
زيركوه 40803
طبس 81270
كل 805941
تعداد بازدید: 2771
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal