۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
لیست دوره های آموزشی سال 95
تاریخ به روزرسانی: 1395/06/13
 

 
 
 
 
 
ردیف
عنوان دوره
نوع دوره
نحوه اجرا
ساعت دوره
گروه هدف
 فایل های مورد نیاز  نسخه چاپی

 تاریخ برگزاری

1
 مدیریت آمار در حکمرانی جهان مدرن
شغلی 
 غیرحضوری
8
کلیه رابطین آماری 
مدیریت آمار در سازمان 

------------- 

سوم مهر ماه
ساعت 12
 
 

 
 
 
تعداد بازدید: 571
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal