۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
جمعیت 95
تاریخ به روزرسانی: 1396/05/01
 
اطلاعات جمعيت  شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1395
 
  شهري  روستايي جمع
بيرجند 207824 52174 259998
درميان 15,864 36,983 52,847
سربيشه 10,926 27,407 38,333
سرايان 23,758 10,161 33,919
فردوس 37,655 9,842 47,497
قاين 68,179 53,424 121,603
نهبندان 21485 27,872 49357
بشرويه 20,963 6,094 27,057
خوسف 5,248 17,396 22,644
زيركوه 7,541 32,653 40,194
طبس 51,703 24,649 76,352
جمع 471146 298,655 769801
 
تعداد بازدید: 12728
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal