۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
پاييز
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18

 

تقويم پاييز 

آذر 

 آبان

 مهر

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

 

1

يكشنبه

 

1

جمعه

 

1

چهارشنبه

 

2

دوشنبه

 

2

شنبه

 

2

پنجشنبه

 

3

سه شنبه

 

3

يكشنبه

 

3

جمعه

 

4

چهارشنبه

 

4

دوشنبه

 

4

شنبه

 

5

پنجشنبه

 

5

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

5

يكشنبه

 

6

جمعه

 

6

چهارشنبه

 

6

دوشنبه

 

7

شنبه

 

7

پنجشنبه

 

7

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

8

يكشنبه

 

8

جمعه

 

8

چهارشنبه

 

9

دوشنبه

 

9

شنبه

 

9

پنجشنبه

 

10

سه شنبه

 

10

يكشنبه

 

10

جمعه

 

11

چهارشنبه

 

11

دوشنبه

 بيمارستان قاين

11

شنبه

 

12

پنجشنبه

 

12

سه شنبه

 

12

يكشنبه

 

13

جمعه

 

13

چهارشنبه

 

13

دوشنبه

 

14

شنبه

 

14

پنجشنبه

 بيمارستان قاين(جلسه با مديربيمارستان)

14

سه شنبه

 

15

يكشنبه

 

15

جمعه

 

15

چهارشنبه

 

16

دوشنبه

 

16

شنبه

 

16

پنجشنبه

 

17

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

17

يكشنبه

 

17

جمعه

 

18

چهارشنبه

 بيمارستان قاين

18

دوشنبه

 

18

شنبه

 

19

پنجشنبه

 

19

سه شنبه

 

19

يكشنبه

 

20

جمعه

 

20

چهارشنبه

 

20

دوشنبه

 

21

شنبه

 

21

پنجشنبه

 

21

سه شنبه

 

22

يكشنبه

 

22

جمعه

 

22

چهارشنبه

 

23

دوشنبه

 

23

شنبه

 

23

پنجشنبه

 

24

سه شنبه

 

24

يكشنبه

 

24

جمعه

 

25

چهارشنبه

 

25

دوشنبه

 

25

شنبه

 

26

پنجشنبه

 

26

سه شنبه

 

26

يكشنبه

 

27

جمعه

 

27

چهارشنبه

 

27

دوشنبه

 

28

شنبه

 

28

پنجشنبه

 

28

سه شنبه

 بيمارستان قاين

29

يكشنبه

 

29

جمعه

 

29

چهارشنبه

 

30

دوشنبه

 

30

شنبه

 

30

پنجشنبه

 

تعداد بازدید: 594
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal