۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
رياست
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18
                                               
مهندس حميد حسين پور
           

سمت: مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات

ميزان تحصيلات: فوق ليسانس
رشته تحصيلي: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الكترونيك:
Hosseinpour.it@behdasht.gov.irوmsit@bums.ac.ir
 
تلفن: 32395801-056         داخلي: 5801

مديريت اداره آمار

                   
سوابق اجرايي:

1. مسؤول مركز كامپيوتر دانشگاه پيام نور بيرجند در سال 1371 لغايت 1374

2. رييس اداره آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از سال 1374

3.دبير كميته راهبردي فناوري اطلاعات  دانشگاه

4.دبير كميته تخصصي فناوري اطلاعات دانشگاه

5. دبير كميته امنيت فضاي تبادل اطلاعات دانشگاه

6. عضو كميته تاليف و ترجمه دانشگاه

7.عضو كميته كارشناسان طرحهاي تحقيقاتي كارمندي

سوابق تحصيلي:

1. ليسانس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1369

2. فوق ليسانس مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك از دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه شيراز سال 1387

سوابق تدريس:

تدريس  در دانشگاههاي علوم پزشكي بيرجند، پيام نوربيرجند، دانشگاه بيرجند، صنعتي شاهرود، علمي كاربردي بيرجند

عناوين كسب شده:

كارمند نمونه دانشگاه سال 1378

كارشناس نمونه  ملي در هشتمين  جشنواره شهيد رجايي سال 1384


 

تعداد بازدید: 1166
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal