۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ مرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ مرداد
درباره اداره آمار

با توجه به اینکه اولین گام در آمار جمع آوری اطلاعات می باشد اداره آمار دانشگاه در اولین سالهای تاسیس  نخستین هدفی که در نظر گرفت  ساماندهی مدیریت گردش آمار و استقرار نظام ثبتی بود در این راستا با انتخاب فرم های جاری بیمارستانی این فرم ها تعدیل و بهینه گردید و جایگزین فرم های موجود شد پس از تولید فرم ها نرم افزارهای مناسب جهت تولید داده ها و شاخص ها به صورت ساده انجام گرفت . که با این روند اداره آمار توانست نظام ثبتی را در دانشگاه منظم و مورد اطمینان نماید که همین امر باعث گردید رتبه اداره آمار در بین دانشگاههای تیپ دو از یازدهم به پنجم ارتقا ء یابد.

اخبار
طراحی و پیاده سازی فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر طراحی و پیاده سازی فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر
فرم ارزیابی پرتال دانشگاه در فرابر طراحی گردید.
1395/11/20
برگزاری دوره آموزشی "مدیریت آمار در سازمانها با رویکرد فرآیندنگر" برگزاری دوره آموزشی "مدیریت آمار در سازمانها با رویکرد فرآیندنگر"
دوره آموزشی "مدیریت آمار در سازمانها با رویکرد فرآیندنگر" در تاریخ1395/11/26 برگزار می گردد.
1395/11/20
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal